Chtěli jsme vymýšlet, plánovat a tvořit. Chtěli jsme svůj profesní život zasvětit stavbám, architektuře a designu. Chtěli jsme pracovat pro lidi, pomoci jim budovat jejich domovy a prostředí ve kterém žijí, stavby, kde je možno se vzdělávat nebo kulturně vyžít, vymýšlet sportoviště, park pro děti i stařečky nebo třeba vyhlídkovou věž... 

A proto jsme tady. Založili jsme projekční a architektonický ateliér, jehož cílem je provést člověka všemi fázemi projektu, od původní vize po realizaci stavby. Nashromážděné letité zkušenosti a získané profesní znalosti v pohledu z více stran na stavbu jako celek nám dodaly odvahu a nabízíme vám vše, co je v nás. Všechen náš potenciál. Nabízíme vám pomocnou ruku v utváření vašeho snu. Naší největší odměnou je vaše spokojenost a pocit, že to co jsme společně vytvořili je přesně to, co jste si vždy přáli. Každý projekt pro nás znamená individuální návrh zpracovaný do větších i menších detailů...

Jakub Nohál

ARCHITEKT, PROJEKTANT, DESIGNÉR

v roce 2008 vystudoval stavební fakultu Vysokého Učení Technického v Brně, obor Pozemní stavby se zaměřením na architekturu

Tomáš Taraba

PROJEKTANT, SPECIALISTA ZTI

v roce 2009 vystudoval stavební fakultu Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě, obor Pozemní stavby se zaměřením na prostředí staveb

...něco málo z toho co jsme stihli, než jsme začali...