Co nabízíme

 • konzultace a poradenství
 • předprojektová příprava
 • studie
 • vizualizace
 • projektová dokumentace pro územní řízení a územní souhlas
 • projektová dokumentace pro stavební řízení a ohlášení stavby
 • projektová dokumentace pro realizaci stavby
 • inženýrská činnost
 • autorský dozor a technický dozor investora
 • dílčí části projektů (profese)
 • vyřízení dotací pro dotační program Nová zelená úsporám